Advertisement (D1)

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 24/5/2561, 10:29

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน 541 : บ้านแม่คำปอง วัดพระธาตุดอยคำ ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ ปางช้างแม่แตง

0 บาท

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน 541 : บ้านแม่คำปอง วัดพระธาตุดอยคำ ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ ปางช้างแม่แตง

วันที่ 1 : ดอยอินทนนท์ พระธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ตลาดม้ง น้ำตกวชิรธาร ศูนย์หัตถกรรม บ้านถวาย ไนท์ซาฟารีเชียงใหม่
08.00 น. รับจากที่พักในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ หรือ สนามบินเชียงใหม่
- เที่ยวดอยอินทนนท์ชมจุดสูงสุดแดนสยาม ยอดดอยอินทนนท์ เดินชมเส้นทางธรรมชาติอ่างกาเป็นสะพานไม้มีความยาวประมาณ 360 เมตร ชมต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับร้อยปียืนต้นอยู่ท่ามกลางเศษซากไม้ที่ไม่ค่อยผุสลายตัวที่ทับถมกันอยู่บนดิน ชม ข้าวตอกฤาษี ต้นกุหลาบพันปี มีสภาพอากาศ หนาวเย็นตลอดปีและยังเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ อดีตเจ้าเมืองเชียงใหม่ และเป็นที่ตั้งของสถานีเรด้าของกองทัพอากาศไทย
- นมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ พระมหาธาตุทั้ง 2 องค์นี้มีรูปทรงคล้ายคลึงกัน คือมีฐานเป็นรูป 12 เหลี่ยม มีระเบียงแก้วโดยรอบเป็น 2 ระดับ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปบูชา รอบบริเวณสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์โดยรอบได้อย่างสวยงาม
- เที่ยวตลาดม้ง ดอยอินทนนท์ ผักผลไม้เมืองหนาว ดอกไม้เมืองหนาว
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เที่ยวน้ำตกวชิรธารเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เดิมชื่อ ตาดฆ้องโยง ตัวน้ำตกอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 750 เมตร น้ำจะดิ่งจากผาด้านบนตกลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ในช่วงที่มีน้ำมากละอองน้ำจะสาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณรู้สึกได้ถึงความเย็นและชุ่มชื้น สะพานไม้ที่ทอดยาวเข้าไปหาหน้าผานั้นจะเปียกลื่นอยู่ตลอดเวลาในฤดูน้ำมากแต่หากเดินเข้าไปจนสุดจากจุดนั้นจะได้สัมผัสกับความงามของน้ำตกมากที่สุด
- เที่ยวหมู่บ้านหัตถกรรมบ้านถวาย เป็นแหล่งศิลปะหัตถกรรมชั้นยอดของเมืองเชียงใหม่ ที่สร้างผลงานไม้แกะมากมาย ส่งออกขายทั้งไทยและต่างประเทศ ชมงานไม้ งานแกะสลักไม้ หรืองานประดิษฐ์จากไม้ เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นระยะเวลานาน มีความสวยงาม ประณีต และเป็นงานที่ทำขึ้นด้วยมือ (Hand Made) ผสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมา
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร้านอาหารในเมืองเชียงใหม่ ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหารเย็น)
19.00 น. เที่ยวถนนคนเดินวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ หรือ เที่ยวไนท์ซาฟารีสัมผัสกับเหล่าสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดด้วยรถลาก เปิดโล่งขนาด 50 ที่นั่งพร้อมด้วยมัคคุเทศก์ที่คอยบรรยายให้ความรู้ไปตลอดทางโดยจะเข้าไปใน Savanna Zone เป็นโซนแรก ซึ่งเป็นส่วนที่นำเสนอเกียวกับสัตว์ในเขตทุ่งหญ้าสะวันนา นักท่องเที่ยวจะได้
สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด เช่น ยีราฟ ม้าลาย จิงโจ้แดง ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเป็นส่วนที่นำเสนอประเภทสัตว์กินพืชส่วนใหญ่ และโซน Predator Zone เป็นโซนที่สอง สัมผัสกับสัตว์นักล่า เสือโคร่งขาว, สิงโต, ไฮยีน่าลายจุด ฯลฯชมแสง สี เสียง อันสวยงามของน้ำพุดนตรี (Musical Fountain & Water Screen) ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในยามค่ำคืน(ยังไม่รวมค่าบริการเข้าชมไนท์ซาฟารีเพิ่มท่านละ 300 บาท) หรือ เที่ยวไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่
21.00 น. ส่งกลับที่พักในเชียงใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : พระตำหนักภูพิงค์ ดอยสุเทพ บ้านแม่คำปอง ชมไร่เหมี่ยง ลูกหม่อน ไร่กาแฟ บ้านแม่กำปอง
พิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมวงดนตรีสะล้อ ซอซึง
08.00 น. รับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือ ที่พักในเมืองเชียงใหม่
- เที่ยวชมพระตำหนักภูพิงค์ เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านความสวยงาม และมีความสำคัญยิ่ง คือ เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศา นุวงศ์ ภายใน บริเวณพระตำหนักมีการปลูกพันธุ์ไม้ดอกชนิดต่างๆ ไว้อย่างสวยงาม
- เที่ยวหมู่บ้านม้งดอยปุย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ แล้ว บริเวณรอบๆ หมู่บ้านยังมีทิวทัศน์ที่ สวยงามอย่างยิ่ง และยังสามารถมองเห็นดอยอินทนนท์เบื้องหน้าได้อย่างชัดเจนอีกด้วยครับ ภายในหมู่บ้านมีพิพิธภัณฑ์แสดงวิถีชีวิตชาวเขา สวนน้ำตกดอยปุยซึ่งตกแต่งด้วยพรรณไม้หลากสีนานาชนิด ร้านขายของที่ระลึกซึ่งมีทั้งสินค้าที่ผลิตภายในหมู่บ้านและนำมาจากที่อื่นวางขายนักท่องเที่ยว
- นมัสการวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ พระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความสำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่
- รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น
- เที่ยวหมู่บ้านแม่คำปอง เดินเที่ยวชมชีวิตชาวบ้านชมไร่เหมี่ยง ลูกหม่อน และไร่กาแฟชมน้ำตกบ้านแม่กำปอง
17.30 น. ส่งเข้าที่พักโฮสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมวงดนตรีสะล้อ ซอซึง
19.00 น. รับประอาหารเย็นที่โฮมสเตย์ (รวมค่าอาหารเย็น) พักแม่คำปองโฮมสเตย์

วันที่ 3 : ดูทะเลหมอกและเมฆ ใส่บาตรพระสงฆ์ยามเช้า ชมการนวดแผนไทยโดยชาวบ้านแม่กำปอง ชมหัตถกรรมพื้นเมืองบ้านแม่กำปอง น้ำพุร้อนสันกำแพง ศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้างสันกำแพง ขันโตก
06.00 น. ตื่นแต่รุ่งเช้า เพื่อไปดูทะเลหมอกและเมฆ
07.00 น. เช้าวันรุ่งขึ้นจะมีการตักบาตรหรือถวายสังฆทานที่วัด ใส่บาตรพระสงฆ์
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โฮมสเตย์
08.00 น. ชมการนวดแผนไทยโดยชาวบ้านแม่กำปองชมหัตถกรรมพื้นเมืองบ้านแม่กำปอง
- ออกจากหมู่บ้านแม่กำปองเพื่อเดินทางไปน้ำพุร้อนสันกำแพง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารริมทาง
- เที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นสวนดอกไม้ร่มรื่น ภายในมีดอกไม้สวยงาม และมีให้ชมทุกฤดูกาลท่องเที่ยว ตลอดเส้นทางเดินไปยังน้ำพุร้อนทั่วบริเวณก็เต็มไปด้วยแมกไม้ป่านานาชนิดมีบ่อน้ำแร่ ห้องอาบน้ำนักท่องเที่ยวสามารถห้อย ขาแช่เท้าในน้ำแร่ได้ฟรีเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนขา บรรเทาอาการปวดขาและข้อเท้า รักษาโรคเชื้อราในเท้า
- เที่ยวบ่อสร้างสันกำแพง ชมการทำร่มกระดาษสา เลือกซื้อของฝากมากมาย
17.30 น. ออกเดินทางกลับที่พักในตัวจังหวัด และเช็ค-อิน โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ คุ้มขันโตก แบบขันโตกได้แก่ แกงฮังเลหมู ไก่ทอด แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง ผักลวก ผัดผักรวม ซุปใส หมี่กรอบ กล้วยทอด ข้าวนึ่ง(ข้าวเหนียว) ข้าวสวย และผลไม้สดตามฤดูกาล ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวล้านนา อาทิ ฟ้อนเทียน ระบำชาวเขา 4 เผ่า เซิ้งกะโป๋ รำวง ฯลฯ จบการแสดงชุด
สุดท้ายด้วยการเชิญแขกทุกท่านมาร่วมสนุกกันด้วยการรำวงร่วมกับนักแสดง ที่ คุ้มขันโตกเชียงใหม่ (รวมค่าอาหรเย็น+น้ำดื่ม/เหยือก สำหรับจำนวน 4-10 ท่าน ขึ้นไป)
21.00 น.เดินทางส่งเขาที่พักในเมืองเชียงใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 : ปางช้างแม่แตง นั่งช้าง นั่งเกวียน ล่องแพ ฟาร์มกล้วยไม้ ฟาร์มผีเสื้อ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. รับลูกค้าที่โรงแรมในเมืองเชียงใหม่ เดินทางไป ปางช้างแม่ตะมาน หรือ ปางช้างแม่แตง
- ชมความน่ารักแสนรู้ของช้างไทย จากการแสดงต่างๆ จำนวนกว่า20 เชือก เช่นควานช้างอาบน้ำให้ช้าง ช้างเดินพาเหรด การขึ้น-ลงของควาญ ช้างเล่นดนตรีเป่าหีบเพลง เต้นตามจังหวะเพลง เล่นฟุตบอล ช้างนวดควาญ ช้างวาดรูป ช้างแหนบไม้
- ลูกค้าจะได้ นั่งช้าง ไปตามเส้นทางของป่า เพื่อชมแมกไม้นานาพรรณ ดอกไม้ป่าที่บานสะพรั่งอยู่ตามหุบเขาและนกพันธุ์ต่างๆ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง นั่งวัวเทียมเกวียน เดินทางกลับแคมป์ช้าง
- รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ที่แคมป์ช้าง
- หลังจากทานอาหารอิ่มทานจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติโดยการล่องแพไม้ไผ่ไปตามลำน้ำแม่แตง ชมทัศนียภาพและธรรมชาติที่ร่มรื่น
- เที่ยวชมสวนกล้วยไม้ ใบออคิด มีกล้วยไม้นานาชนิดที่ใช้เป็นไม้ประดับ เช่น ดอกบัว ดอกเยอบีราทั้งพันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์หายาก ออกดอกสวยงามตลอดทั้งปี เที่ยวฟาร์มผีเสื้อมีการจัดแสดงวงจรชีวิตของผีเสื้อ ตั้งแต่เป็นหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยที่กำลังออกจากดักแด้ นอกจากนี้สามารถซื้อหาของที่ระลึกในรูปแบบต่างๆ ที่มีรูปของกล้วยไม้ เช่น โปสการ์ด เข็มกลัดกล้วยไม้ชุบทอง มีให้เลือกมากมายหลายแบบ
17.30 น. ส่งเข้าที่พักในเมืองเชียงใหม่ หรือ สนามบินเชียงใหม่ เดินทางโดยสวัสดิ์ภาพ

วันที่ 5 : เวียงกุมกาม วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงห์วรวิหาร อุทยานราชพฤกษ์ วัดพระธาตุดอยคำ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. รับจากที่พักในเชียงใหม่
- เที่ยวไหว้พระวัดในเมืองเชียงใหม่ วัดพระสิงห์วรวิหารเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และวัดเจดีย์หลวงเป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมาปัจจุบันบริเวณ วัดเจดีย์หลวงกลางเมืองเชียงใหม่ มีสิ่งสักกาละหลากหลายได้แก่ เจดีย์หลวง อินทขีล ต้นยาง กุมภัณฑ์ พระฤๅษี ฯลฯ
- เที่ยวเวียงกุมกามชมความเป็นธรรมชาติความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและย้อยรอยประวัติศาสตร์ ชมเมืองเก่า ชมโบราณสถานที่สำคัญ อาทิ วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดธาตุน้อย วัดช้างค้ำ วัดธาตุขาว วัดพญามังราย วัดพระเจ้าองค์ดำ กู่ป้าด้อม วัดปู่เปี้ย วัดหนานช้าง และวัดอีก้าง ใช้เวลานำชมประมาณ 45 นาที
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เที่ยวไหว้พระหลวงพ่อทันใจ ที่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นพระวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มากว่า 1,400 ปี เป็นสถานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมน้ำใจของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธชมบรรยากาศโดยรอบของวัด ร่มรื่น ท่ามกลางขุนเขา ป่าไม้ ชมจุดชมวิว มองเห็นทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ได้อย่างสวยงาม
- เที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีการจัดภูมิสถาปัตย์อย่างสวยงาม มีหอคำหลวง อาคารสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอันโดดเด่น ท่ามกลางส่วนจัดแสดงพันธุ์ไม้อย่างเป็นสัดส่วน ชมความหลากหลายของพันธุ์พืชได้ตั้งแต่ก้าวย่างเข้าสู่อุทยาน บริเวณประตูทางเข้า มีต้นสนดึกดำบรรพ์อายุกว่า 250 ล้านปี ฯลฯ
17.00 น. ส่งกลับที่พักในเมืองเชียงใหม่ หรือ สนามบินเชียงใหม่ เดินทางโดยสวัสดิ์ภาพ
จอง เที่ยวเชียงใหม่ กับ ทัวร์เชียงใหม่ ออนไลน์ 5 วัน 4 คืน สำหรับคนไทย private tour ไม่รวมไกด์
บริการโดยคนเชียงใหม่ ด้วยความจริงใจ ในบริการ เที่ยวแพ็คเกจไหนก็คุ้ม
สนใจ สอบถามทัวร์เที่ยวเชียงใหม่ ภาคเหนือ ทัวร์ดอย หรือจองเชียงใหม่ทัวร์ออนไลน์
โทร : 084-2288 000 ID Line : cnxtouronline!!! คำเตือน !!! - โปรดใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายสินค้าและบริการทุกชนิด ไม่ควรหลงเชื่อคำโฆษณาของผู้ขาย โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดีเสียก่อน เช่น ราคาสินค้าที่ถูกเกินความเป็นจริง, การอวดอ้างสรรพคุณที่มากเกินความเป็นจริง, การชักชวนให้ทำธุรกิจโดยให้ท่านเสียค่าใช้จ่ายก่อน, การให้กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินจริง, การหลอกให้โอนเงินก่อนทุกกรณี, ฯลฯ ...ท่านอาจจะสูญเสียเงินและเวลาอันมีค่าของท่านก็เป็นได้... ด้วยความปรารถนาดีจากเรา TALAD.ME
  • หมายเลขประกาศ : 302440
  • เข้าชม : 508 ครั้ง
  • แจ้งลบ
อัพเดทข่าวมือถือ ใหม่สด ทันสมัย
www.ThaiFone.com - เว็บข่าวมือถืออินเทรนด์ ไทยโฟนดอทคอม (Mobile-friendly)
ประกาศอื่นๆ ของสมาชิกท่านนี้

เจ้าของให้เช่าอยู่ใกล้ๆมหาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

2,000 บาท

เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี

15/7/2563, 10:55

ปั๊มแผ่น dvd/cd คุณภาพโรงงาน QC ทุกขั้นตอน

0 บาท

เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร

19/8/2558, 14:31

เงินด่วน เงินทุน SME ทันใจ อนุมัติไว สำหรับเจ้าของกิจการ 064-1345667

1,000,000 บาท

เทศบาลเมืองชลบุรี*, ชลบุรี

7/3/2563, 10:38

เงินด่วน เงินทุน SME ทันใจ อนุมัติไว สำหรับเจ้าของกิจการ 064-1345667

1,000,000 บาท

เทศบาลเมืองชลบุรี*, ชลบุรี

7/3/2563, 10:36

ขายทาวเฮ้าส์ ใกล้แยกบางนา 2ชั้น ติด ถ.บางนา-ตราด ถูกมาก

2,500,000 บาท

เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร

15/7/2563, 10:50

ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน ไฟลท์ ออฟ เดอะ กิบบอน

2,900 บาท

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

21/6/2561, 16:45

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 2 วัน 1 คืน นอนดอยแม่สลอง

2,500 บาท

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

29/6/2561, 10:38