Advertisement (D1)

เขตภาษีเจริญ, กรุงเทพมหานคร 16/7/2558, 15:33

โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมขายสินค้า ร้านมินิมาร์ท จัดการสต๊อกสินค้า ซื้อมาขายไป ขายปลีกขายส่ง Stock POS โปรแกรมจัดการสต๊อก

5,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ต้องการโปรแกรมรุ่นทดลอง ติดต่อ คุณประเสริฐ

LINE ID : sale.as โทร 086-977-9356


โปรแกรมขายสินค้า โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมร้านมินิมาร์ท โปรแกรมจัดการสต๊อก โปรแกรมซื้อมาขาย เป็นโปรแกรมช่วยงานขาย ซื้อมาขายไป,ขายหน้าร้าน จัดการร้านมินิมาร์ท ,ร้านโชว์ห่วย ,จัดการสต๊อคสินค้า ,คุมสต๊อก ,แบบ First In-First Out เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในส่วน Stock ธุรกิจของท่าน นอกจากนั้นยังรวม ถึงการออกเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ตลอดจนการวิเคราะห์ผล เช่นการสรุปรายรับ-รายจ่าย, กำไร-ขาดทุน อีกด้วย

Feature โปรแกรม : ซื้อ - ขาย สินค้าหน้าร้าน
- รองรับการซื้อสินค้า - ขายสินค้า
- รองรับการจองสินค้าล่วงหน้า
- รองรับการวางบิล
- รองรับการจ่ายเงินผ่านใบวางบิล
- รองรับการคำนวณราคาสินค้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน่วย
- รองรับส่วนลดสินค้าตามรายการสินค้า
- รองรับส่วนลดท้ายบิล
- รองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat Out)
- รองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat In)
- รองรับการจ่ายด้วยเงินสด
- รองรับการจ่ายด้วยบัตรเครดิต
- รองรับการจ่ายด้วยเช็ค
- รองรับการเพิ่มแก้ไขรายการต่างๆในบิลได้
- รองรับการใช้บาร์โค้ดสินค้า
- รองรับเลขที่เอกสารอัตโนมัติ
- รองรับการออกใบกำกับภาษี Vat / ใบกำกับภาษี (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- รองรับการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
- ตัดสต๊อกสินค้าแบบ FIFO (FirstIn-FirstOut)
- สามารถเตือนได้เมื่อสินค้าใกล้หมด ไม่เพียงพอในการขาย หรือ สินค้าหมด
- สามารถเตือนได้เมื่อสินค้าที่จอง มีต่ำกว่าในสต๊อก
- รองรับราคาขายปลีก,ขายส่ง
- รองรับการตั้งเลขที่เครื่อง pos (รองรับการออกบิลระบบ lan)
- รองรับรูปแบบแสดงผลของเอกสาร หลายแบบ
- รองรับการซื้อ-ขาย แบบเงินสด
- รองรับเลขที่เอกสารใบส่งของแยกกับใบเสร็จรับเงิน
- รองรับรายละเอียดการชำระเงินในใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(เงินสด/บัตรเครดิต/เช็ค)
- เพิ่มปุ่มลัด เพิ่มข้อมูล ผู้ซื้อ,ผู้ขาย,ลูกค้า หน้าทำงานได้ทันที
Feature โปรแกรม : ข้อมูลหลัก (สินค้า - ผู้ขาย - ลูกค้า - พนักงาน - ตั้งค่าระบบ)
- จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลสินค้า
- สามารถจัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) หมวดหมู่
- สามารถจัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) หน่วยนับ
- สามารถจัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) สถานะสินค้า
- สามารถจัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ชั้นจัดเก็บ
- สามารถกำหนดราคาสินค้าได้หลายระดับ (เวอร์ชั่น EX ได้ 3ระดับ)
- สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นยอดสั่งซื้อสินค้า
- สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นส่วนลดราคาสินค้าได้
- สามารถเปรียบเทียบจำนวน ระหว่างหน่วยย่อย กับหน่วยใหญ่ได้
- รองรับรูปแบบแสดงผลของข้อมูลได้ หลายแบบ
- รองรับการกำหนดการแจ้งเตือนเมื่อสินค้ามีต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ
- จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้ขาย
- จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลลูกค้า
- จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลธนาคาร
- กำหนดข้อมูลร้าน สำหรับออกบิล
- กำหนดเลขที่เครื่อง POS เพื่อออกบิลพร้อมกันหลายเครื่อง
- กำหนดขนาดกระดาษ พร้อม ข้อความหัวเอกสารและท้ายเอกสาร
- กำหนดการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์
- รองรับการพิมพ์กระดาษ A4
- รองรับการพิมพ์กระดาษ A5 เฉพาะบิล
- รองรับการพิมพ์กระดาษ Letter เฉพาะบิล
- รองรับ Slip Printer สลิป 80mm และ 58mm
- รองรับการพิมพ์ต้นฉบับ/สำเนา
- สามารกำหนดหัวบิลและท้ายบิลได้เอง
Feature โปรแกรม : รายงานและกราฟ
- รายงานทะเบียน : รายงานทะเบียนสินค้า
- รายงานทะเบียน : รายงานทะเบียนลูกค้า
- รายงานทะเบียน : รายงานทะเบียนผู้ขาย
- รายงานสินค้า : รายงานสินค้าคงเหลือ
- รายงานสินค้า : รายงานสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ
- รายงานสินค้า : รายงานสินค้าต่ำกว่าการจอง
- รายงานเอกสารทั่วไป : รายงานสรุปรายรับ
- รายงานเอกสารทั่วไป : รายงานสรุปรายจ่าย
- รายงานเอกสารทั่วไป : รายงานใบกำกับภาษี
- รายงานเอกสารทั่วไป : รายงานภาษีซื้อ
- รายงานเอกสารทั่วไป : รายงานภาษีขาย
- รายงานสรุป : รายงานสรุปยอดขายสินค้า
- รายงานสรุป : รายงานสรุปกำไร - ขาดทุน
- รายงานสรุป : รายงานลูกค้าที่ค้างชำระ
- รายงานประวัติ : รายงานประวัติการซื้อสินค้า
- รายงานประวัติ : รายงานประวัติการขายสินค้า
- รายงานประวัติ : รายงานประวัติลิ้นชักเก็บเงิน
- รายงานวิเคราะห์ : รายงานสินค้าขายดี
- Export รายงานออกเป็น Excel
- กราฟเปรียบเทียบยอด สรุปของรายรับและรายจ่าย
- กราฟยอดสรุปกำไรแต่ละเดือน
- กราฟแสดงยอดจำหน่ายสินค้าแต่ละหมวดหมู่
Feature โปรแกรม: ความสามารถเสริม
- หน้า Login สามารถจดจำรหัสผ่านเข้าใช้งานได้
- รองรับการทำงานกับ KeyBoard 100 % (เฉพาะส่วนขาย)
- รองรับการต่อเชื่อมอุปกรณ์ เครื่องยิงบาร์โค้ด(barcode),ลิ้นชักเก็บเงิน(Cash Drawver)
- การกำหนดตำแหน่งฐานข้อมูล
- รองรับการเปิดดูการใช้งานฐานข้อมูลย้อนหลัง ว่าเปิดใช้งานใดบ้าง
- Backup Database อัตโนมัติ
- Print Preview ตอนออกใบเสร็จหรือรายงาน
- รองรับหน้าจอ Full Screen
- หน้าจอ Backup & Restore Database แบบกำหนดเอง ให้ใช้งานง่าย
- Clean Database
- Compact Database
- รองรับการทำงานกำหนด password ในฐานข้อมูล เพิ่มความปลอดภัยข้อมูลร้านมากขึ้น
- รองรับการทำงานแบบ client-server (สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้)
- รองรับการทำงาน Windows 7,10 ( 32bit และ 64bit )


โปรแกรมสต๊อก,ขายสินค้าหน้าร้าน,ร้านสะดวกซื้อ, รานโชว์ห่วย, stock marketing,ขายหน้าร้าน,จัดการสต๊อก,คุมสต๊อกสินค้า,ซื้อมาขายไป,ขายปลีกขายส่ง,โปรแกรมช่วยขาย,โปรแกรมPOS,โปรแกรมจัดการ,โปรแกรมธุรกิจ,Point of Sale,Sale Software,ร้านค้าปลีก,โปรแกรมธุรกิจ sme ,โปรแกรมขายของ,โปรแกรมขายของชำ,โปรแกรมร้านขายมือถือ, โปรแกรมจัดการร้านค้า,โปรแกรมหน้าร้าน,สต๊อกคงคลัง,โปรแกรมร้านมินิมาร์ท,โปรแกรมจัดการสต๊อก,โปรแกรมซื้อมาขายไป!!! คำเตือน !!! - โปรดใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายสินค้าและบริการทุกชนิด ไม่ควรหลงเชื่อคำโฆษณาของผู้ขาย โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดีเสียก่อน เช่น ราคาสินค้าที่ถูกเกินความเป็นจริง, การอวดอ้างสรรพคุณที่มากเกินความเป็นจริง, การชักชวนให้ทำธุรกิจโดยให้ท่านเสียค่าใช้จ่ายก่อน, การให้กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินจริง, การหลอกให้โอนเงินก่อนทุกกรณี, ฯลฯ ...ท่านอาจจะสูญเสียเงินและเวลาอันมีค่าของท่านก็เป็นได้... ด้วยความปรารถนาดีจากเรา TALAD.ME
  • หมายเลขประกาศ : 60748
  • เข้าชม : 841 ครั้ง
  • แจ้งลบ
อัพเดทข่าวมือถือ ใหม่สด ทันสมัย
www.ThaiFone.com - เว็บข่าวมือถืออินเทรนด์ ไทยโฟนดอทคอม (Mobile-friendly)
ประกาศอื่นๆ ของสมาชิกท่านนี้

รับผลิต ป้ายทอ ป้ายพิมพ์ ป้ายกระดาษ สำหรับติดสินค้า

1 บาท

เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร

1/10/2562, 20:37

แอสไพร์พระราม 4 ใกล้ BTS เอกมัย วิวไม่บล็อค ห้องใหม่เอี่ยม

12,000 บาท

เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร

13/12/2562, 08:36

พาเลทไม้คุณภาพดี มาตรฐานส่งออก

คลิกเลย www.kornrada.com หรือ โทรหาเราที่ 086.367.0858