Advertisement (D1)

เขตภาษีเจริญ, กรุงเทพมหานคร 16/7/2558, 16:02

โปรแกรมร้านอาหาร ระบบจัดการร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ร้านกาแฟ Restaurant pos

13,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ต้องการโปรแกรมรุ่นทดลอง ติดต่อ คุณประเสริฐ

LINE ID : sale.as โทร 086-977-9356


โปรแกรมช่วยจัดการร้านอาหาร มีการทำงานตั้งแต่ หน้าร้าน เปิดโต๊ะ,จองโต๊ะ การรับออเดอร์อาหาร เปิดบิลและเช็คบิลลูกค้า, ออกเอกสารและรายงาน สามารถเก็บข้อมูลอาหารและสินค้าได้ตามต้องการ โปรแกรมสามารถช่วยให้การจัดการงานร้านอาหารและภัตตาคารได้สะดวก รวดเร็ว และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Feature โปรแกรม: หน้าร้าน (เปิดโต๊ะ - รับออเดอร์อาหาร - คิดเงิน)
- สามารถสั่งอาหารหลายบิลพร้อมๆ กัน
- รองรับการสั่งอาหารด้วย Key Board
- ค้นหาโต๊ะแบบด่วน เพื่อรับ Order ได้รวดเร็วขึ้น
- สามารถรวมกลุ่มรายการอาหารที่สั่งเพิ่มซ้ำได้
- สามารถสั่งอาหารเข้าครัวได้หลายครัว (บาร์น้ำ, ห้องครัว)
- สามารถพิมพ์รายการสั่งอาหารออกห้องครัวได้
- สามารถแสดงลำดับการสั่งอาหารเข้าครัวของแต่ละโต๊ะได้
- สามารถพิมพ์ Order เข้าครัวแยกเป็นใบได้
- สามารถระบุหมายเหตุในการแก้ไขรายการบิลหน้าร้านได้
- สามารถระบุชื่อพนักงานตอนเปิดโต๊ะได้
- สามารถกำหนดรสชาดอาหารได้ และ หมายเหตุในการสั่งอาหารเข้าครัวได้
- รองรับการย้ายโต๊ะของลูกค้าได้
- สามารถรวมบิลมากกว่า 1 โต๊ะได้
- สามารถแจ้งเตือนการจองโต๊ะหลังจากจองแล้วแขกไม่ได้มาตามกำหนด
- สามารถระบุจำนวนลูกค้าแต่ละโต๊ะได้
- สามารถพิมพ์รายการอาหารออกห้องครัวเฉพาะรายการที่สั่งเพิ่มได้
- สามารถกำหนดหมายเหตุท้ายบิลตอนสั่งอาหารเข้าครัวได้
- สามารถรองรับการสั่งอาหารชุดได้
- สามารถคำนวณค่าอาหารได้(คิดเงิน)
- สามารถคิดส่วนลดเฉพาะราคาอาหารได้
- สามารถคิดส่วนลดเฉพาะราคาสินค้าได้
- สามารถคิดส่วนลดราคารวมทั้งหมดได้
- สามารถคิดส่วนลดตามหมวดหมู่ อาหาร/สินค้า ได้
- สามารถคิดส่วนลดตามรายการ อาหาร/สินค้า ได้
- สามารถคิดส่วนลดด้วย Voucher, Coupon, Entertain ได้
- สามารถคิดส่วนลดสมาชิกได้
- สามารถคิดส่วนลดอื่นๆ ท้ายบิลได้
- สามารถรองรับการคิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ทั้งแบบ % และ บาท
- รองรับการชำระเงินสด
- รองรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
- รองรับการชำระเงินสดร่วมกับบัตรเครดิต
- สามารถออกบิลเรียกเก็บ ใบเสร็จรับเงินได้
- สามารถออกบิลใบกำกับภาษีได้
- สามารถเลือกระบบภาษีได้ Vat In หรือ Vat Out
- สามารถแก้ไขบิลใบเสร็จหลังการขายได้
- สามารถแจ้งเตือนวัตถุดิบ/สินค้าใกล้หมดสต๊อกได้
Feature โปรแกรม: หลังร้าน (ข้อมูลอาหาร - สินค้า - โต๊ะอาหาร - ข้อมูลลูกค้าสมาชิก - ตั้งค่าระบบ)
- จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) รายการอาหาร,หมวดหมู่,หน่วยนับ
- จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) รายการอาหาร,รายการสินค้า,หมวดหมู่,หน่วยนับ
- จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) วัตถุดิบ
- จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) อาหารชุด
- จัดการข้อมูลส่วนประกอบอาหารได้ (สูตรอาหาร)
- สามารถกำหนดส่วนลด ตามรายการอาหาร/สินค้าได้
- สามารถกำหนดส่วนลด ตามประเภทอาหาร/สินค้าได้
- สามารถกำหนดการแจ้งเตือนวัตถุดิบ/สินค้าใกล้หมดสต๊อกได้
- สามารถกำหนดโปรโมทชั่นรายการอาหารชุดได้
- สามารถกำหนดต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบได้
- จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) ข้อมูลโต๊ะ
- จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) ข้อมูลสมาชิกและส่วนลดพิเศษ
- จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) ข้อมูลแนะนำติชม
- จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) ข้อมูลพนักงาน
- สามารถแบ่งชั้นหรือโซนของร้านได้
- สามารถจัดตำแหน่งโต๊ะได้
- สามารถทำรายการจองโต๊ะได้
- สามารถกำหนดชื่อ-จำนวนลูกค้าที่จองโต๊ะได้
- สามารถกำหนด ชื่อ-ที่อยู่ร้าน สำหรับการออกบิลได้
- สามารถกำหนดการใช้งานร่วมกับลิ้นชักเก็บเงินได้
- สามารถกำหนดการแจ้งเตือนการจองโต๊ะได้
- สามารถกำหนดจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
- สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ ทั้งแบบ % และ บาท
- สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นบิลใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
- สามารถพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงินได้
- สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานได้หลายระดับ เช่น หน้าร้าน, หลังร้าน,
ควบคุมสต๊อกสินค้า, ไม่ให้เปิดดูรายงาน
- รองรับการพิมพ์กระดาษ A4
- รองรับการพิมพ์กระดาษ A5 แนวตั้ง
- รองรับการพิมพ์กระดาษ A5 แนวนอน
- รองรับ Slip Printer สลิป 80mm และ 58mm
- รองรับการออกบิล ทั้งต้นฉบับ/สำเนา
- รองรับการออกใบเรียกเก็บ,ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี ทั้งไทย/อังกฤษ
- รองรับการออกใบเสร็จรับเงินได้
- รองรับการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้
- สามารถใส่โลโก้ร้านลงในบิลใบเสร็จได้
Feature โปรแกรม: รายงาน
- Report ทั่วไป : พิมพ์รายละเอียดใบเสร็จ ย้อนหลัง
- Report ทั่วไป : พิมพ์รายละเอียดกำกับภาษี ย้อนหลัง
- Report ทั่วไป : พิมพ์รายงานสมาชิกได้
- Report สรุป : พิมพ์รายงานสรุปรายรับ
- Report สรุป : พิมพ์ยอดขายอาหาร
- Report สรุป : พิมพ์ยอดขายสินค้า
- Report สรุป : พิมพ์รายงานสินค้าคงเหลือ
- Report สรุป : พิมพ์รายงานวัตถุดิบคงเหลือ
- Report สรุป : พิมพ์รายงานสถิติลูกค้าใช้บริการ
- Report ประวัติ : พิมพ์รายงานบันทึกการทำงานหน้าร้าน (ใช้ตรวจสอบพนักงานได้)
- Report ประวัติ : พิมพ์รายงานบันทึกรายการเคลื่อนไหวสต๊อก
- Report ประวัติ : พิมพ์รายงานบันทึกรายการแก้ไขต้นทุน
- Report ประวัติ : พิมพ์รายงานรายละเอียดการใช้วัตถุดิบ
- Report ประวัติ : พิมพ์รายงานการใช้ลิ้นชักเก็บเงิน
- Report เอกสารทั่วไป : พิมพ์เมนูอาหาร
- Report เอกสารทั่วไป : พิมพ์แบบฟอร์มคำแนะนำติชม
- Report เอกสารทั่วไป : พิมพ์บัตรส่วนลด
- Report อื่นๆ : พิมพ์การใช้งานโปรแกรมของพนักงาน
- Report อื่นๆ : รายชื่ออาหารและสินค้า
- Report อื่นๆ : พิมพ์รายชื่อผู้ใช้งาน
- Report อื่นๆ : พิมพ์คำแนะนำ และติชม
Feature โปรแกรม: ความสามารถเสริม
- เครื่อง Printer แบบ Laser printer,InkJet Printer
- เครื่อง Printer แบบ Dot Matrix
- เครื่อง Printer แบบ Slip Printer
- เครื่องยิงบาร์โค้ด(Barcode)
- ลิ้นชักเก็บเงิน(Cash Drawer)
- Print Preview ตอนออกรายงาน
- หน้าจอ Backup & Restore Database แบบกำหนดเอง ให้ใช้งานง่าย
- รองรับการทำงานแบบ client-server (สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้)
- รองรับการทำงานฐานข้อมูล Access
- รองรับระบบ touch screen
- รองรับการทำงาน Windows 7,10 ( 32bit และ 64bit )

โปรแกรมร้านอาหาร,โปรแกรมร้านกาแฟ,โปรแกรมจัดการร้านอาหาร,ระบบจัดการร้านอาหาร,Restaurant,ศูนย์อาหาร,ภัตตาคาร,สวนอาหาร, ออกบิลภาษี,ออกบิลแวต,โปรแกรม POS,โปรแกรมจัดการ,Point of Sale,โปรแกรมธุรกิจ sme!!! คำเตือน !!! - โปรดใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายสินค้าและบริการทุกชนิด ไม่ควรหลงเชื่อคำโฆษณาของผู้ขาย โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดีเสียก่อน เช่น ราคาสินค้าที่ถูกเกินความเป็นจริง, การอวดอ้างสรรพคุณที่มากเกินความเป็นจริง, การชักชวนให้ทำธุรกิจโดยให้ท่านเสียค่าใช้จ่ายก่อน, การให้กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินจริง, การหลอกให้โอนเงินก่อนทุกกรณี, ฯลฯ ...ท่านอาจจะสูญเสียเงินและเวลาอันมีค่าของท่านก็เป็นได้... ด้วยความปรารถนาดีจากเรา TALAD.ME
  • หมายเลขประกาศ : 60770
  • เข้าชม : 773 ครั้ง
  • แจ้งลบ
อัพเดทข่าวมือถือ ใหม่สด ทันสมัย
www.ThaiFone.com - เว็บข่าวมือถืออินเทรนด์ ไทยโฟนดอทคอม (Mobile-friendly)
ประกาศอื่นๆ ของสมาชิกท่านนี้

ทากะ เฮาส์ เอกมัย 12 ใกล้ BTS เอกมัย และ BTS ทองหล่อ

38,000 บาท

เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร

28/5/2563, 07:43