เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ ตลาด.มี

1. ไม่ลงประกาศซ้ำๆ อันจะก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้อื่น หากเราพบเจอ ลบ และ แบน
2. กรุณาลงข้อมูลสินค้าให้ครบถ้วน ชัดเจน ครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายประหยัดเวลาในการหาข้อมูลและเจรจาธุรกิจ
3. ไม่มุ่งหวังต่อทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมิชอบ ตั้งใจทำให้ผู้อื่นสูญเสียทรัพย์ อันเป็นเหตุไม่สมควร
4.ใช้คำพูดที่สุภาพ อ่อนโยน รักษามารยาทอันดีงามของสังคมไทย

คิดดี ทำดี พูดดี กระทำดี

ทำได้ใช่มั้ย ลุยเลย!